Ochrana os. údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ + JEJICH ZPRACOVÁNÍ

1) společnost EASY BEAUTY s.r.o., IČ: 05313619, DIČ: CZ05313619, se sídlem Hálkova 1287/37, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58604 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • adresu/sídlo
 • IČ/DIČ v případě podnikatele

2) Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi Vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3) Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4) Vaši spokojenost s nákupem můžeme zjišťovat i prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, pokud by byl náš e-shop do tohoto programu zapojen. Ty bychom Vám zasílali pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je např. provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílat.

5) Zpracování osobních údajů je prováděno společností EASY BEAUTY s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 • Poskytovatelem služby upgates.com, provozované společností EVici webdesign s.r.o., Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina
 • Případně poskytovatel služby Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín
 • Společnost ComGate Payments, a.s., Sídlo: Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové, IČ: 279 24 505, DIČ CZ27924505
 • Společnost Zásilkovna s.r.o., sídlem Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

6) Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@minimee.cz

7) Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.minimee.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies.

 • Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí.
 • Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.
 • Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

Soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
 • základní funkčnosti webových stránek

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli, např. poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

8) Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ/ZPRACOVATEL
Správcem i zpracovatelem Vašich osobních údajů je společnost EASY BEAUTY s.r.o., IČ: 05313619, DIČ: CZ05313619, se sídlem Hálkova 1287/37, 779 00 Olomouc, 779 00 Olomouc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 JAK SE DOZVĚDĚT VÍCE INFORMACÍ O ZPRACOVÁNÍ OS. ÚDAJŮ
– můžete zaslat email na info@minimee.cz,
– zavolat na číslo uvedené v sekci Kontakty,
– navštívit nás v naší provozovně,
– poslat dopis poštou na korespondenční adresu uvedenou v sekci Kontakty.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje byly získány prostřednictvím objednávek, ať už emailových, telefonických nebo přes objednávkový formulář prostřednictvím internetového obchodu www.minimee.cz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Pro účely objednávky a realizaci dodání zboží
- identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa)
- kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)
- pokud jste podnikatel, tak název firmy, IČO/DIČ, sídlo, příp. dodací adresu

Pro účely vylepšování nabídky služeb
- údaje o návštěvnosti internetové stránky (cookies, IP adresa)
- údaje o nákupním chování a využívání našich služeb (např. datum nákupu, název výrobků, apod.)

Pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy
 - cookies, IP adresa
 - telefon, email

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 5 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
– Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření objednávky/smlouvy s Vámi
– Vaše údaje jsou nutné také pro další kontakt, např. skrz související služby, apod.
– údaje potřebujeme pro poskytování služeb elektronickou cestou, vč. transakcí, plateb či dodání, pro vyřízení reklamace a dalších požadavků, které nám zašlete (vč. těch, které se netýkají plnění smlouvy)
– údaje potřebujeme pro daňové i účetní účely, příp. pro jiné zákonné povinnosti
– údaje můžeme využívat pro zasílání newsletterů souvisejících se službami či produkty, které navazují na Vaše objednávky

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 PRÁVA V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ OS. ÚDAJŮ
– kdykoliv můžete požádat o přístup k Vašim osobním údajům
– můžete se informovat o údajích, které o Vás zpracováváme
– pokud zjistíte, že jsou informace nepravdivé či nekompletní, můžete zažádat o jejich opravu/úpravu
– pokud nebudete chtít, abychom nadále Vaše údaje zpracovávali, můžete zažádat o jejich výmaz
– zjistíte-li, že je s Vašimi údaji nakládáno v rozporu s příslušnými zákony, můžete požádat o vysvětlení či dokonce podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 KDO MÁ PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM
Mimo společnost EASY BEAUTY s.r.o. se také jedná o externí účetní kancelář, která tyto údaje potřebuje pro účetní a daňové účely. Vaše údaje mohou být předány v rámci využívaných služeb i společnostem Google LLC, Facebook, Inc. a našim partnerům v oblasti přepravy zboží (PPL, zásilkovna.cz + zásielkovňa.sk) a platební brány (ComGate). Údaje mohou být poskytnuty i veřejným orgánům či institucím, pokud je to výslovně těmito institucemi/orgány vyžadováno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNĚNY
Vaše osobní údaje jsou před cizími osobami uchovávány v zabezpečených systémech naší společnosti i našich partnerů, a v rámci kanceláří také v uzamykatelných skříňkách.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 JAK DLOUHO SE VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVAJÍ
Vaše údaje uchováváme na základě Vašich objednávek, a to na nezbytný čas pro realizaci dané objednávky, příp. pro případnou reklamaci. Data uchováváme také pro statistické a archivační účely, příp. pro účely stanovené zákonem. Délka uchování Vašich osobních údajů nebude delší než 10 let od poslední objednávky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 OSTATNÍ
Potřebujete-li něco dovysvětlit, příp. se zeptat na skutečnosti, které zde nejsou uvedeny, prosím kontaktujte nás prostřednictvím emailu na info@minimee.cz, příp. můžete využít kontaktního formuláře na našem webu www.minimee.cz. Jsme Vám také plně k dispozici v našich kancelářích na ulici Hálkova 1287/37, 779 00 Olomouc.